Asekuracja Maxpol

Nasze usługi

Całodobowy komputerowy system ochrony obiektów i mienia

Całodobowy komputerowy system ochrony obiektów i mienia polega na radiowym (pasmo zastrzeżone), GSM/GPRS lub telefonicznym połączeniu obiektu chronionego ze Stanowiskiem Kierowania (skomputeryzowanym oraz posiadającym bezpośrednią łączność ze zmotoryzowanymi grupami interwencyjnymi, Policją, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Strażą Pożarną oraz miejskimi służbami technicznymi).

W chwili napadu, włamania lub innego sygnału alarmowego komputer natychmiast lokalizuje miejsce zdarzenia, do którego niezwłocznie kierowana jest grupa interwencyjna. Program komputerowy umożliwia odczytanie takich sygnałów jak: napad, włamanie, sabotaż instalacji alarmowej, pożar, brak zasilania (wywołany zanikiem napięcia), zalanie wodą, zagrożenia gazowe, sygnalizacja wzrostu lub spadku temperatury, sygnalizacja awarii urządzeń zainstalowanych w obiekcie. Oferujemy pełny zakres usług, od projektu instalacji nadzoru elektronicznego do serwisu i konserwacji całego systemu.

Od 1992 roku, czyli od początku wykonywania usług elektronicznej ochrony prowadziliśmy systematycznie kosztowne prace udoskonalania proponowanego systemu. Dzisiaj z całą odpowiedzialnością, ale i satysfakcją możemy powiedzieć, że oferowany przez nas zakres usług ochrony oparty jest na najnowszej technice i organizacji działania oraz doskonale wyszkolonych grupach interwencyjnych, wyposażonych w sprzęt najlepszej klasy. Wszystko to poparte jest doświadczeniem zdobytym podczas wieloletnich działań praktycznych w realizacji ochrony osób i mienia.

Skuteczność i profesjonalizm naszego działania, szybkość reakcji na zdarzenia oraz bezkonfliktowość współpracy - także w usuwaniu ewentualnych skutków zdarzeń, pełna poufność współpracy - czyni z nas wiarygodnego partnera w dziedzinie tak złożonej i delikatnej jak ochrona bezpieczeństwa i majątku.