Asekuracja Maxpol

Nasze usługi

Ochrona obiektów systemem telewizji dozorowej

Ochrona obiektów systemem telewizji dozorowej pracuje w oparciu o przesyłanie obrazu za pomocą łącza internetowego. Umożliwia to inspektorowi na Stanowisku Kierowania podgląd stref chronionych stosownie do rozbudowy systemu lokalnego. Połączenie rejestrowane jest przez cyfrowy rejestrator i odtwarzane dla potrzeb analizy zdarzenia.