Asekuracja Maxpol

Nasze usługi

Fizyczna ochrona obiektów i mienia

Fizyczna ochrona obiektów i mienia (dozory) wykonywana przez przeszkolonych pracowników (licencje I i II stopnia) - wyposażonych stosownie do zadań i potrzeb w dozorowanym obiekcie.

Stanowisko Kierowania ściśle współpracuje z pracownikami ochrony fizycznej poprzez sieć telefoniczną i zastrzeżoną łączność radiową oraz posiada zorganizowany całodobowy nadzór nad chronionymi obiektami. W połączeniu z monitoringiem komputerowym zapewnia kompleksową, niezawodną i skuteczną ochronę przed włamaniem, napadem, pożarem i innymi zagrożeniami.